Zelfbeeld en Sociale Angst stoornis

Het Zelfbeeld is essentieel bij meerdere emotionele stoornissen, waaronder de Sociale Angststoornis. Hieronder wil ik in een filmpje uitleggen hoe dit Zelfbeeld een belangrijke rol speelt bij de sociale angststoornis. Het is slechts een voorbeeld waarbij echt niet álle mogelijke gedachtengangen bij een sociale angststoornis worden besproken.

Maar het geeft wel een indruk hoe belangrijk het Zelfbeeld is bij het in stand houden van de sociale angststoornis. 

Mijn belangrijkste boodschap blijft dan ook: zónder een verandering in je Zelfbeeld gaat een sociale angststoornis niet echt verminderd worden. Mogelijk is het wel zo dat een standaard cognitieve gedragstherapie-protocol je sociale angststoornis vermindert, maar de kans is groot dat je sociale angst sneller terugkeert áls je je Zelfbeeld niet voldoende hebt veranderd.

Korte uitleg bij het filmpje

Het filmpje hieronder is 'nothing fancy'. Verwacht een saai filmpje qua vormgeving maar ik heb het vooral gemaakt voor de inhoud. 

De inhoud is vooral dat in de kern van je persoonlijkheid, je Zelfbeeld, vaak 1 of 2 zogenaamde zelfbeeldduiveltjes (technisch heten ze: negatieve kernovertuigingen) onbewust actief zijn. Bij sociale angst is dat bijvoorbeeld het idee dat jij minder waard bent dan anderen, het zogenaamde Waardeloos-duiveltje. 

Dit idee veroorzaakt automatisch (en onbewust) ook de zogenaamde Leefregels, regels van waaruit je denkt en vooral ook handelt. In het filmpje is dat bijvoorbeeld dat je bij ontmoetingen met mensen vooral niet moet opvallen en geen contact moet zoeken. Immers, jij bent het toch niet waard om je kenbaar te maken. 

Vanuit deze leefregels gedraag je je verlegen en vermijdend: je groet mensen niet, kijkt ze niet aan en mijdt verder elk contact. Dat geeft natuurlijk geen leuk beeld van jezelf: mensen zullen onmiddellijk een negatieve indruk van jou krijgen. 

Daardoor blijft dat zelfbeeld-duiveltje natuurlijk gelijk krijgen: je bent een Waardeloos type, niet de moeite waard om kennis mee te maken. Op die manier blijft dus je Sociale angststoornis in stand gehouden worden, door jezelf.

Het filmpje legt ook uit wat je er qua behandeling aan moet doen: je Zelfbeeld-duiveltjes leren herkennen én ook aanvallen. Ook moet jij je Leefregels leren veranderen en natuurlijk ook je Gedrag. Als je dat durft of simpelweg gewoon gaat doen, dan zul je merken dat dat vrijwel altijd positieve gevolgen heeft.

Zie voor verdere uitleg over het Zelfbeeldmodel ook deze pagina over het Zelfbeeld.


Zelfbeeld_SocialeAngst

Bovenstaand filmpje legt de rol van je Zelfbeeld uit bij Sociale Angststoornis. Zowel de oorzaak, het onderhouden en de behandeling van een sociale angststoornis worden doorgenomen.


DISCLAIMER

I will not take any responsibility for how the information on this website will affect you. It always remains your responsibility to handle all information with care and in case of medical or mental problems you should ALWAYS consult a professional in your neighbourhood!

Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor hoe de informatie op deze site u zal beïnvloeden. Het blijft altijd uw verantwoordelijkheid om al deze informatie zorgvuldig te bekijken. In het geval van lichamelijke en/of mentale problemen dient u ALTIJD een professional in uw directe omgeving te waarschuwen!