Persoonlijkheidstests online

Hieronder kun je 4 Persoonlijkheidstests online invullen en je krijgt na invulling de rapportage anoniem op je mailadres toegestuurd. Het is raadzaam, áls je in behandeling bent, om dit met je psychiater of psycholoog, door te nemen.

De eerste is een korte screening of je wel mogelijke persoonlijkheidsproblemen hebt: de Niveau van Persoonlijkheids Functioneren Schaal (Level of Personality Functioning Scale). Deze lijst is er als een zelf-rapportage vragenlijst maar er komt binnenkort ook een versie van die een ander over jou kan invullen. Dat kan b.v. een professional zijn maar ook een familielid of een partner.

De andere 3 vragenlijsten PBQ160, YSQ3 en de PID5 zijn persoonlijkheidslijsten die vooral meten wat jouw (onbewuste) ideeën zijn. Dit is nodig om het type persoonlijkheidsproblematiek vast te kunnen stellen.


LPFS (Level of Personality Functioning Scale) 2.0

Een wetenschappelijk onderzochte vragenlijst die op een meer gestructureerde en snelle manier screent of je überhaupt wel persoonlijkheidsproblemen hebt, en zo ja, hoe ernstig. Vroeger werd dit vooral overgelaten aan de indruk van een professional. Maar gelukkig is er nu deze meer betrouwbare vragenlijst.

Deze versie is de zelf-rapportage versie. Op deze site komt binnenkort ook de versie te staan die door Anderen ingevuld kunnen worden. Deze anderen kunnen familieleden, vrienden, partners of ook professionals zijn die jou goed kennen en langere tijd geobserveerd hebben. 

Om persoonlijkheidsproblemen vast te kunnen stellen is deze lijst, ingevuld door een ander, dus ook erg belangrijk!

Hieronder de Zelf-rapportage LPFS vragenlijst. 

Daaronder staat de versie voor een Ander die de cliënt beoordeelt.

Kies dus de juiste versie! 

Klik HIER om de LPFS 2.0 in te vullen (Zelf-rapportage)

Voor professionals, familieleden, partners, vrienden is hier de Ander versie van de LPFS 2.0:

Klik HIER om de LPFS 2.0 Ander versie in te vullen (Ander beoordeelt, zoals b.v. de professional)


PBQ160 (Personality Beliefs Questionnaire)

Eén van de 3 persoonlijkheidstests online is de Personality Beliefs Questionnaire (PBO-160) is een persoonlijkheidsvragenlijst die 160 stellingen bevat. Op deze manier wordt gemeten wat u denkt van u zelf, de ander en de wereld om u heen. Deze meningen geven een indruk weer van uw persoonlijkheid.

De PBQ-160 kost ongeveer 35-40 minuten van uw tijd en u kunt deze op uw mobiel, tablet of computer invullen. De vragenlijst kunt u NIET pauzeren en dient binnen 1 keer gedaan te worden om een betrouwbaarder resultaat te geven.

Let op: een persoonlijkheidsstoornis kan niet alleen met deze vragenlijst vastgesteld worden. Daar is meer onderzoek voor nodig. Bijvoorbeeld door het ook invullen van de PID-5, de YSQ en een uitgebreid interview met een psycholoog.

Voorbeeld PBQ160 rapport

PBQ160_Rapport_VB

Hierboven is een PBQ160 rapport te zien. Het wordt automatisch opgestuurd zónder enige persoonsgegevens, naar het opgegeven emailadres. 

Een duidelijke ordening wordt gemaakt van de meest sterke persoonlijkheidstypen. Daarbij wordt er gekeken naar het gemiddelde maar ook naar hoe vaak de extreemste scores zijn ingevuld. Op basis daarvan wordt er een ernstmaat (DHP) opgesteld. Deze ernstmaat wordt in het Diagnostisch Hulpmiddel Persoonlijkheidsdiagnostiek gebruikt om de scores van 3 vragenlijsten te wegen: de PBQ160, de YSQ3 en de PID5. In bovenstaande tabel is de kans op een paranoïde persoonlijkheid erg groot, waarbij er zeer waarschijnlijk ook vermijdende trekken zijn.

Onderaan het rapport worden de individuele vragen met scores getoond (hier niet zichtbaar). Op deze manier is door een therapeut goed na te gaan op welke vragen extreem geantwoord is.

Klik HIER om de PBQ160 in te vullen


YSQ3 Schema-vragenlijst

De 2e van de persoonlijkheidstests online hier is de YSQ-schemavragenlijst. Dit is een veelgebruikte vragenlijst om cognitieve schema's (vanuit schema-theorie van J. Young) op te sporen. Het wordt niet gezien als een persoonlijkheidsvragenlijst maar onderzoekt wel meerdere fundamentele ideeën van iemand. In die zin is het een zeer handig hulpmiddel om de persoonlijkheid van iemand in kaart te brengen, sámen met de PBQ-160 en de PID-5. Het invullen kost u ongeveer 30 minuten.

Klik HIER om de YSQ3 in te vullen

YSQ3 rapport overzichtelijker dan elders

Oordeel zelf over de overzichtelijkheid van het online rapport recentelijk uitgebracht door de Schematherapie Vereniging op hun site vergeleken met het rapport op deze site. Het rapport gaat natuurlijk over één en dezelfde échte cliënt.

Nóg belangrijker is dat de YSQ gegevens vertaald worden naar DSM-5 persoonlijkheidstypen conform de handleiding in het Praktijkboek Persoonlijkheidsstoornissen van Adriaan Sprey. Samen met de 2 andere vragenlijsten PBQ160 en de PID-5 kun je via het algoritme DHP gestructureerder en betrouwbaarder zien wélke persoonlijkheidstypen duidelijk naar voren komen. Test het zelf maar!

Voorbeeld YSQ3 rapport

YSQ3 VB rapport

Hierboven is een voorbeeld van het rapport van de YSQ3-vragenlijst te zien zoals op deze site wordt gebruikt. Duidelijk is te zien dat het heel overzichtelijk is. In de 2 links hieronder kunt u de YSQ3 rapporten van zowel deze site als ook van de SchemaTherapie vereniging downloaden. U kunt dan zelf beoordelen welk rapport u prettiger vindt. 

Onderaan het rapport zijn alle individuele vragen en hun antwoorden te zien (hier niet zichtbaar). Daarnaast wordt per schema uitleg gegeven over wat het schema is en hoe het mogelijk ontstaan is.

Klik HIER om een voorbeeld van het overzichtelijke YSQ3 rapport van deze site te downloaden

Klik HIER om een voorbeeld van het ingewikkelder YSQ3 rapport van de SchemaTherapie Vereniging te downloaden.


PID5 persoonlijkheids-vragenlijst (Personality Inventory for DSM-5)

De 3e van de persoonlijkheidstests online is de PID-5: een uitgebreidere persoonlijkheidsvragenlijst met 220 vragen en deze  gaat ook meer in op andere eigenschappen van een persoonlijkheid dan de PBQ-160. Het invullen van deze PID-5 kost u ongeveer 45-60 minuten van uw tijd.

Voorbeeld PID5-persoonlijkheidsvragenlijst rapport

PID5_rapport_VB

Hierboven is een PID5 rapport te zien. In een ordening worden de sterkste persoonlijkheidseigenschappen getoond. Met behulp van kleurcodering is de sterkte van deze eigenschappen nog duidelijker te zien. 

Ook is de normeringstabel rechts m.b.v. kleurcodering opgesteld. Zowel de normen van Berghuis et al. en de APA zijn erin verwerkt. Hierdoor is duidelijker af te lezen of enkele trekken duidelijk afwijkend zijn van de 'gezonde steekproef' en van de 'afwijkende' steekproef (=mensen met persoonlijkheidsstoornissen).

Onderaan in het rapport worden de individuele items met scores getoond (hier niet zichtbaar). Zodat altijd per vraag bekeken kan worden hoe iemand gescoord heeft.

Klik HIER om de PID5 in te vullen


SMI-1: Schema Modi Vragenlijst

De SMI-1 is een wat andere vragenlijst dan de hierboven genoemde persoonlijkheidstests online. Deze lijst probeert vooral de verschillende stijlen van reageren (zogenaamde Modi) van iemand te meten. Deze modi worden binnen de Schematherapie gebruikt. Ook hier is het SMI-rapport mijns inziens overzichtelijker dan die gebruikt wordt door de Schematherapie vereniging.

Voorbeeld SMI-1 rapport

SMI-1_Rapport_VB

Hierboven een voorbeeld van het SMI-1 rapport zoals deze site gebruikt. Heel duidelijk is de overzichtelijke ordening te zien van de meest gebruikte modi. Ook omdat er een kleurcodering gebruikt wordt die de sterkte van de modi aangeeft.

Klik HIER om de SMI-1 in te vullen


Persoonlijkheidstests online voor iedereen!
(met rapportage)

Hieronder kunt u als particulier en/of cliënt bij een psycholoog of psychiater 3 vragenlijsten (PBQ160, PID5, YSQ3) invullen die iets zeggen over uw ideeën en dus uw persoonlijkheid. Een rapport wordt automatisch verstuurd naar het door u opgegeven emailadres.

Met behulp van een algoritme, DHP genoemd, wordt een rapport opgesteld welke de invoer van de 3 onderstaande vragenlijsten weegt. Zie verdere uitleg hieronder.

De dienst is afhankelijk van Google services en gratis. Het kán dus voorkomen dat het niet 100% werkt vanwege storingen in de Google diensten.

U kunt in dat geval mailen naar het email-adres dat aan het einde van een vragenlijst vermeld wordt.

LET OP! : Vul de DHP vragenlijst in nádat u 3 vragenlijsten heeft ingevuld! Zie hieronder.

DHP: Diagnostisch Hulpmiddel bij Persoonlijkheidsdiagnostiek

Hieronder kunt u zelf - nadat u de PBQ160, YSQ3 en PID5 heeft ingevuld - het Diagnostisch Hulpmiddel bij Persoonlijkheidsdiagnostiek (DHP) opvragen. Dit doet u onderaan deze pagina waarbij u het emailadres opgeeft waarmee u ook de 3 vragenlijsten heeft ingevuld.

De DHP integreert via een algoritme 3 vragenlijsten: PBQ160, PID-5 en de YSQ. Hierbij wordt in volgorde van zwaarte de PBQ160, YSQ3 en de PID5 elk met een specifiek gewicht gewogen om zo goed mogelijk de sterkste persoonlijkheidstrekken in kaart te brengen. De ordening van trekken gebeurt op basis van het model binnen de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), hét psychiatrisch handboek voor mentaal-emotionele problematiek. 

Met de DHP in de hand kan de clinicus dan ook een interview toespitsen op specifieke persoonlijkheidstrekken.

Het hele idee is dat persoonlijkheidsdiagnostiek op deze manier gestructureerder, meer data-gedreven en zuiverder wordt verricht.

N.B.: Overigens kunnen ook particulieren dit DHP rapport opvragen. Wel dienen zij deze dan te bespreken met hun therapeut of een psycholoog.


DHP rapport opvragen

Alleen als u de 3 vragenlijsten PBQ160, YSQ3 en PID5 heeft ingevuld, dan kunt u hier het DHP rapport opvragen.

Klik HIER om het DHP rapport op te vragen.

Voorbeeld van een DHP rapport

DHP rapport VB

Persoonlijkheidsstoornis of niet?

De term persoonlijkheidsstoornis is mijns inziens een verkeerd woord. 'Stoornis' komt uit de medische hoek waarbij er een ziekte al of niet aanwezig is. Echter, bij veel psychische beelden komt steeds meer het besef dat er geen sprake is van wel of niet een afwijking, maar veel meer dat er een continuum van ernst van klachten speelt. Dat wil zeggen: iedereen heeft in meer of mindere mate bepaalde symptomen en naarmate deze ernstiger en meer vóórkomen, kan men pas spreken over een afwijking van het gemiddelde. Om dat dan een 'stoornis' te noemen is in het kader van persoonlijkheidseigenschappen twijfelachtig omdat hier juist het ver- of be-oordelen van mensen met name behandeling in de weg kan staan.


Voordelen van deze vorm van Persoonlijkheidsonderzoek

  • GRATIS, LAAGDREMPELIG en SNEL: Persoonlijkheidsdiagnostiek of -onderzoek is op deze manier veel sneller toe te passen in uw praktijk. Het kost de cliënt weliswaar wat tijd, maar u wacht rustig op de uitslagen.
  • VEILIG EN EENVOUDIG: cliënten kunnen de tests eenvoudig op hun mobiel, tablet of computer doen in hun eigen omgeving. De rapportages worden anoniem verstuurd.
  • OVERZICHTELIJKE RAPPORTAGES:de rapporten geven in een duidelijk overzicht en geordend de sterkste trekken weer. Kleurcodering helpt ook om de sterkst aanwezige persoonlijkheidstrekken te zien.
  • POSITIEVE PSYCHOLOGIE uitgaande van COGNITIEF MODEL: de 3 vragenlijsten gaan van het cognitieve model van persoonlijkheids-stoornissen uit. Het biedt direct inzicht in de persoonlijkheid én geeft duidelijk houvast aan welke te sterk aanwezige denkpatronen gewerkt moet worden.
  • GEEFT RICHTING AAN GESTRUCTUREERD INTERVIEW: Het DHP algoritme laat de sterkste persoonlijkheidstrekken zien en ook welke zeer waarschijnlijk stoornissen zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld een gestructureerd interview zoals b.v. de SCID5 verkort worden afgenomen, toegespitst op specifieke trekken.
  • STATE OF THE ART: helaas bestond de digitale versie van deze nieuwerwetse vragenlijsten nog niet in deze vorm. Nu wel!Heb je enige opmerkingen of toevoegingen?

Heb jij hier een leuk verhaal, opmerkingen of toevoegingen over? Eentje die ook andere mensen zou kunnen helpen en vooral constructief is? Deel het dan alsjeblieft!

[ ? ]

Upload 1-4 foto's of plaatjes (niet verplicht)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)


DISCLAIMER

I will not take any responsibility for how the information on this website will affect you. It always remains your responsibility to handle all information with care and in case of medical or mental problems you should ALWAYS consult a professional in your neighbourhood!

Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor hoe de informatie op deze site u zal beïnvloeden. Het blijft altijd uw verantwoordelijkheid om al deze informatie zorgvuldig te bekijken. In het geval van lichamelijke en/of mentale problemen dient u ALTIJD een professional in uw directe omgeving te waarschuwen!