Het doel van deze website

Deze website gaat over (neuro)psychologie. Het duikt in de geheimen van behandeling, psychische problemen, psychische aandoeningen en adviseert je om meer te lezen. Het belangrijkste doel is om dingen te onthullen die je nergens anders op internet leest. Deze 'geheime' informatie komt uit wetenschappelijke bronnen, anekdotes uit de klinische praktijk bij het behandelen van mensen, boeken van deskundigen, cursussen, symposia, en... aan de hand van mijn eigen redeneringen en ervaringen.

Er wordt voor gezorgd dat lezers up-to-date kennis krijgen die is gebaseerd op degelijk wetenschappelijk denken en gegevens die zijn verzameld in de klinische praktijk, zowel van mijzelf als van andere clinici. Wanneer informatie minder op harde wetenschappelijke bewijzen is gebaseerd, wordt dit expliciet vermeld als de mening of hypothese van mij.

Deze website moet inspirerend en leuk zijn om te lezen. Het kan worden beschouwd als infotainment: informatie zodanig presenteren dat deze voor de meeste opgeleide mensen gemakkelijk te begrijpen is. Het moet ook inspireren om verder te lezen en andere informatiebronnen te verkennen.

Tot slot: deze website moet een rijke bron worden voor mensen die meer geïnteresseerd zijn in (neuro)psychologie. Hulpmiddelen zoals handige vragenlijsten, persoonlijkheidsvragenlijsten, stressvragenlijsten en vragenlijsten die u kunnen helpen meer over uzelf te weten te komen, hoe u uzelf kunt verbeteren en hoe u (mentaal) gezonder door het leven kunt gaan. Er zullen ook veel informatieve foto's, afbeeldingen en video's worden weergegeven. Sommige zullen gratis zijn, voor sommige moet u een paar euro betalen.

U kunt deze site zo vaak bezoeken als u wilt. Het wordt elke maand uitgebreid, omdat er regelmatig nieuwe informatie wordt toegevoegd.


DISCLAIMER

I will not take any responsibility for how the information on this website will affect you. It always remains your responsibility to handle all information with care and in case of medical or mental problems you should ALWAYS consult a professional in your neighbourhood!

Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor hoe de informatie op deze site u zal beïnvloeden. Het blijft altijd uw verantwoordelijkheid om al deze informatie zorgvuldig te bekijken. In het geval van lichamelijke en/of mentale problemen dient u ALTIJD een professional in uw directe omgeving te waarschuwen!